1.  Cố vấn học tập Toán K43:     TS. Nguyễn Văn Hoàng
  2. Cố vấn học tập Tin K43:        Th.S Ngô Tú Quyên
  3. Cố vấn học tập Toán K44:     Th.S Phan Phương Thảo
  4. Cố vấn học tập Tin K44:        Th.S Đoàn Minh Thái
  5. Cố vấn học tập Toán K45:     TS. Bùi Hạnh Lâm
  6. Cố vấn học tập Tin K45:        Th.S Trần Ngọc Hà
  7. Cố vấn học tập Toán K46:     TS. Trần Huệ Minh
  8. Cố vấn học tập Tin K46:        Th.S Lương Thị Hồng Lan
08:36:16 07/03/2018 - Lượt xem: 4918
Tin liên quan