Nhà trường thông báo v/v viết bài tham dự "Hội thảo khoa học cán bộ trẻ năm 2014". Thời gian hội thảo ngày 14 tháng 6 năm 2014, thành phần tham dự và báo cáo là những cán bộ giảng viên có tuổi dưới 35.

► Thể lệ gửi bài ... xem chi tiết

10:24:05 13/04/2014 - Lượt xem: 2744
Tin liên quan