Tổng số: 43, trong đó:

- Có 15 người có học vị Tiến sĩ chiếm 34,88 %. (trong đó có 1 Phó Giáo sư)

- Có 24 người có trình độ Thạc sĩ chiếm 55,81%. (trong đó có 11 đang là Nghiên cứu sinh)

- Có 4 người có trình độ Cử nhân chiếm 9,31%.

Tỷ lệ nam 18/43 chiếm 41,86%

Tỷ lệ nữ 25/43  chiếm 58,14%

 BM HÌNH HỌC

TS Trần Huệ Minh (Trưởng BM)

TS Lê Tùng Sơn (Phó Trưởng khoa)

TS Dương Quang Hải  (Posdoc tại CH Pháp)

ThS Nguyễn Văn Ninh            (NCS tại Viện Toán)

ThS Trương Quyết Thắng       (NCS tại Đức)

CN Tạ Thị Thảo (Văn phòng)

 BM ĐẠI SỐ

ThS Trần Đình Minh (Trưởng BM)

TS Trần Nguyên An

ThS Lưu Phương Thảo            (NCS)

TS Trần Đỗ Minh Châu  

CN Nguyễn Thị Ánh Hằng

CN Hoàng Ngọc Yến 

ThS Trần Thị Hồng Minh

BM GIẢI TÍCH

ThS Phạm Tuyết Mai  

TS Nguyễn Thị Ngân

TS Phạm Thị Thuỷ       

TS Bùi Thế Hùng                 

ThS Lê Quang Ninh                (NCS)

TS Trịnh Thị Diệp Linh

 ThS Nguyễn Văn Thìn           (NCS)

BM LL & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN

TS Bùi Thị Hạnh Lâm          (Trưởng BM)

PGS.TS Cao Thị Hà                (Trưởng khoa)

TS Đỗ Thị Trinh                     

TS Trịnh Thị Phương Thảo

ThS Trần Nguyệt Anh

ThS Phan Phương Thảo          (NCS)

 BM TOÁN ỨNG DỤNG

TS Vũ Mạnh Xuân              

ThS Trần Đình Hùng              (NCS)

ThS Trần Thuỳ Dung

ThS Nông Quỳnh Vân

ThS Giáp Văn Sự

 BM KHOA HỌC MÁY TÍNH

ThS Nguyễn Văn Trường    (Trưởng BM, NCS) 

ThS Đoàn Minh Thái

ThS Lương Hồng Lan

ThS Ngô Tú Quyên                (NCS)

ThS Lê Bích Liên

ThS Triệu Hải Long                 (NCS tại Nhật)

 ThS Phạm Văn Tiến

BM HỆ THỐNG THÔNG TIN

TS Nguyễn Mạnh Đức         (Trưởng BM)

ThS Nguyễn Thu Hiền

ThS Trần Ngọc Hà                  (NCS)

ThS Trương Thị Hương

CN Vũ Đức Quang

03:03:25 07/04/2016 - Lượt xem: 5698
Tin liên quan