Căn cứ thông báo số 736/TB-KHCN ngày 15/03/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016;

   Khoa Toán dự kiến lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 từ ngày 25/04/2016 đến ngày 30/04/2016.

Khoa Toán đề nghị:

1.     Sinh viên làm đề tài NCKH năm học 2015-2016 nộp quyển đề tài cho thầy Bùi Thế Hùng ngày 19 -20/04/2016 vào giờ hành chính tại VPK (Gồm 5 quyển bìa mềm theo mẫu quy định của trường).

2.     Tổ trưởng các tổ đăng kí lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên chuyên ngành tổ mình theo lịch dự kiến cho đồng chí Bùi Thế Hùng trước ngày 20/04/2016. 

                                                                            

                                           P. Trưởng khoa Toán

 

 

 

                                                                                                                                        

                                            TS. Lê Tùng Sơn

03:11:53 31/03/2016 - Lượt xem: 2567
Tin liên quan