Tổng số: 43, trong đó:

- Có 15 người có học vị Tiến sĩ chiếm 34,88 %. (trong đó có 2 Phó Giáo sư)

- Có 24 người có trình độ Thạc sĩ chiếm 55,81%. (trong đó có 11 đang là Nghiên cứu sinh)

- Có 3 người có trình độ Cử nhân chiếm 7,01%.

Tỷ lệ nam 18/43 chiếm 41,86%

Tỷ lệ nữ 25/43  chiếm 58,14%

 BM ĐẠI SỐ và HÌNH HỌC 

TS Trần Huệ Minh (Trưởng BM)

ThS Trần Đình Minh (Phó BM)

TS Lê Tùng Sơn (Phó Trưởng khoa)

TS Dương Quang Hải  (Posdoc tại CH Pháp)

ThS Nguyễn Văn Ninh            (NCS tại Viện Toán)

CN Tạ Thị Thảo (Văn phòng)

TS Trần Nguyên An

ThS Lưu Phương Thảo            (NCS)

TS Trần Đỗ Minh Châu  

CN Nguyễn Thị Ánh Hằng

CN Hoàng Ngọc Yến 

ThS Trần Thị Hồng Minh

BM GIẢI TÍCH và TOÁN ỨNG DỤNG

TS Bùi Thế Hùng  (Trưởng Bộ môn)

TS Trần Đình Hùng              (Phó Bộ mônạm 

PGS. TS Phạm Hiền Bằng

TS Phạm Thị Thuỷ                   

ThS Lê Quang Ninh                (NCS)

TS Trịnh Thị Diệp Linh

ThS Nguyễn Văn Thìn           (NCS)

ThS Trần Thuỳ Dung

ThS Nông Quỳnh Vân

ThS Giáp Văn Sự

BM LL & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN

TS Bùi Thị Hạnh Lâm          (Trưởng BM)

PGS.TS Cao Thị Hà                (Trưởng khoa)

TS Đỗ Thị Trinh                     

TS Trịnh Thị Phương Thảo

ThS Trần Nguyệt Anh

ThS Phan Phương Thảo          (NCS)

 

 BM KHOA HỌC MÁY TÍNH

ThS Nguyễn Văn Trường    (Trưởng BM, NCS) 

ThS Đoàn Minh Thái

ThS Lương Hồng Lan

ThS Ngô Tú Quyên                (NCS)

ThS Lê Bích Liên

ThS Triệu Hải Long                 (NCS tại Nhật)

 ThS Phạm Văn Tiến

BM HỆ THỐNG THÔNG TIN

TS Nguyễn Mạnh Đức         (Trưởng BM)

TS Vũ Mạnh Xuân

ThS Nguyễn Thu Hiền

ThS Trần Ngọc Hà                  (NCS)

ThS Trương Thị Hương

CN Vũ Đức Quang

03:06:12 25/08/2016 - Lượt xem: 2590
Tin liên quan