DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TOÁN HỌC VÀ TIN HỌC TRƯỜNG ĐHSP LẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2015-2016

1.   Môn giải tích

STT

Họ tên

Mã SV

Lớp

Ngày sinh

Giới tính

Điểm

Giải

1.                 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

DTS135D140209405

Toán 48CLC

14/05/1995

Nữ

23/30

Nhất

2.                 

Phạm Thi Hải Châu

DTS135D140209390

Toán 48CLC

13/12/1995

Nữ

19/30

Nhì

3.                 

Nguyễn Chí Tâm

DTS125D140209269

Toán 47CLC

05/09/1993

Nam

16/30

Nhì

4.                 

Ngô Huyền Thư

DTS135D140209395

Toán 48CLC

7/12/1995

Nữ

16/30

Nhì

5.                 

Đỗ Minh Huyền

DTS135D140209326

Toán 48C

14/03/1995

Nữ

11/30

Ba

6.                 

Nguyễn Thị Linh

DTS135D140209327

Toán 48B

26/11/1995

Nữ

12/30

Ba

7.                 

Nguyễn Văn Vững

DTS135D140209312

Toán 48C

29/10/1993

Nam

12/30

Ba

8.                 

Hà Minh Hòa

DTS155D140209030

Toán 50A

09/11/1997

Nam

9/30

Khuyến khích

9.                 

Nguyễn Thị Thanh Hương

DTS145D140209259

Toán 49D

06/04/1996

Nữ

7/30

Khuyến khích

10.             

Nguyễn Thị Linh

DTS145D140209200

Toán 49D

03/08/1996

Nữ

6/30

Khuyến khích

11.             

Tạ Thị Luyến

DTS145D140209137

Toán 49C

29/11/1995

Nữ

7/30

Khuyến khích

 

2. Môn Đại số

STT

Họ tên

Mã SV

Lớp

Ngày sinh

Giới tính

Điểm

Giải

1.       

Nguyễn Chí Tâm

DTS125D140209269

Toán 47CLC

05/09/1993

Nam

20/30

Nhất

2.       

Đỗ Phương Thảo

DTS125D140209459

Toán 47E

22/11/1993

Nữ

15/30

Nhì

3.       

Đặng Việt Anh

DTS155D140209004

Toán 50A

27/10/1996

Nữ

14/30

Nhì

4.       

Bùi Minh Thu Thủy

DTS125D140209165

Toán 47CLC

21/03/1994

Nữ

13.5/30

Ba

5.       

Vũ Thị Quỳnh Lâm

DTS145D140209196

Toán 49D

28/06/1995

Nữ

13/30

Ba

6.       

Đỗ Minh Huyền

DTS135D140209326

Toán 48C

14/03/1995

Nữ

10/30

Ba

7.       

Hà Minh Hòa

DTS155D140209030

Toán 50A

09/11/1997

Nam

10/30

Ba

8.       

Trịnh Thị Thu Huyền

DTS145D140210046

Tin 49

22/01/1996

Nữ

9/30

Khuyến khích

9.       

Trần Thị Nghĩa

DTS145D140209260

Toán 49D

23/06/1996

Nữ

9/30

Khuyến khích

10.  

Nguyễn Thu Phương

DTS145D140209094

Toán 49B

05/10/1995

Nữ

7.5/30

Khuyến khích

11.  

Ngô Huyền Thư

DTS135D140209395

Toán 48 CLC

07/12/1995

Nữ

7/30

Khuyến khích

12.  

Nguyễn Thị Uyên

DTS145D140209055

Toán 49A

28/08/1996

Nữ

7/30

Khuyến khích

 

 

 

3. Chuyên Tin

STT

Họ và tên

Mã Sinh viên

Lớp

Ngày sinh

Giới tính

Điểm

Giải

1

Ngô Thị Ngọc

DTS145D140210055

Tin K49

29/10/1994

 Nữ

69/100

Nhì

2

Trần Thị Thu

DTS145D140210070

Tin K49

27/11/1996

 Nữ

65/100

Ba

3

Bùi Văn Hùng

DTS145D140210042

Tin K49

28/02/1995

 Nam

61/100

Khuyến khích

4

Đỗ Kim Phụng

DTS145D140210061

Tin K49

25/9/1996

 Nữ

55/100

Khuyến khích

5

Nguyễn Thị Trang

DTS145D140210073

Tin K49

13/11/1996

 Nữ

55/100

Khuyến khích

6

Nguyễn Thị Oanh

DTS145D140210060

Tin K49

25/9/1996

 Nữ

63/100

Khuyến khích

7

Nguyễn Xuân Thành

DTS145D140210067

Tin K49

25/6/1996

 Nam

57/100

Khuyến khích

 

4. Không chuyên Tin

STT

Họ và tên

Mã Sinh viên

Lớp

Ngày sinh

Giới tính

Điểm

Giải

1

Huỳnh Văn Dinh

DTS135D140209154

Toán 48B

02/04/1995

Nam

90/100

Nhất

2

Tằng Tiến Hưng

DTS135D140209037

Toán 48A

01/04/1995

Nam

76/100

Nhì

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

DTS135D140209103

Toán 48CLC

01/09/1995

Nữ

82/100

Nhì

4

Lê Thị Phương Loan

DTS135D140209362

Toán 48CLC

14/05/1995

Nữ

52/100

Ba

5

Lê Hồng Thiện

DTS155D140209137

Toán 50B

18/08/1995

Nam

58/100

Ba

6

Nguyễn Trịnh Thu Hà

DTS145D140209123

Toán 49C

20/11/1996

Nữ

40/100

Khuyến khích

7

Trần Thị Thu Hương

DTS155D140209105

Toán 50B

18/03/1997

Nữ

40/100

Khuyến khích

8

Luân Anh Tú

DTS155D140209146

Toán 50B

13/03/1996

Nam

45/100

Khuyến khích

9

Lê Thị Thu Trang

DTS145D140209167

Toán 49C

26/07/1996

Nữ

40/100

Khuyến khích

 

                                            Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

                                  P. Trưởng ban tổ chức

 

 

 

 

                                   PGS. TS Cao Thị Hà

Đào tạo SEO

Lượt xem: 2478
Tin liên quan