CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN THÌN

Tân tiến sĩ Nguyễn Văn Thìn là cựu sinh viên K41 và là giảng viên tổ Giải tích & Toán ứng dụng của khoa Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Ngày 06/01/2017 thày Thìn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của thày Thìn là: “Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân” dưới sự hướng dẫn của PGS. TSKH Trần Văn Tấn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và  PGS. TS Hà Trần Phương – Trường Đại học Sư phạm  - Đại học Thái Nguyên. Luận án nghiên cứu ứng dụng của Lý thuyết Nevanlinna trong bài toán họ và hàm chuẩn tắc; sự phân bố giá trị của đa thức q - sai phân; bài toán xác định duy nhất các hàm phân hình dưới điều kiện về không điểm của các đa thức đạo hàm và các đa thức q - sai phân. Các kết quả chính của luận án bao gồm:

1. Một số tiêu chuẩn chuẩn tắc cho họ các hàm phân hình dưới điều kiện về không điểm của đa thức đạo hàm và họ các hàm phân hình không có không điểm. Các kết quả này tổng quát các kết quả của W. Schwick năm 1989 và J. M. Chang năm 2012.

2. Một số tiêu chuẩn kiểu Lappan cho hàm  - chuẩn tắc, họ chuẩn tắc với số điểm ít hơn năm. Các kết quả này tổng quát tiêu chuẩn chuẩn tắc nổi tiếng của Montel (năm 1912), và tiêu chuẩn chuẩn tắc của X. C. Pang và L. Zalcman (năm 1999) từ trường hợp đạo hàm cầu triệt tiêu sang trường hợp đạo hàm cầu bị chặn.

3. Một số kết quả cho bài toán xác định duy nhất hàm phân hình dưới điều kiện về ảnh ngược của đa thức đạo hàm và q - sai phân, phân bố giá trị của đa thức q - sai phân. Các kết quả này tổng quát các kết quả của Zhao và Zhang (năm 2015).

Các kết quả trong luận án đã được công bố trên 4 bài báo thuộc tạp chí quốc tế, trong đó có 1 bài trong danh mục SCI, 2 bài trong danh mục SCIE, 1 bài trong danh mục SCOPUS.

Bên cạnh những bài báo phục phụ cho luận án thày Thìn còn công bố nhiều bài báo khác trên các tạp chí quốc tế uy tín. Dưới đây là danh mục công trình đã công bố của thày Thìn

1. G. Dethloff,  T. V. Tan and N. V. Thin, Normal criteria for families of meromorphic functions, J. Math. Anal. Appl, 411, 675-683, 2014 (SCI).

2. N. V. Thin and B. T. K. Oanh, Normality criteria for families of zero-free meromorphic functions, Analysis, 36(3), 211-222, 2016 (SCOPUS).

3. N. V. Thin, Uniqueness of meromorphic functions and q- difference polynomials sharing small function, To appear in Bull. Iranian Math. Soc, 2016 (SCIE).

4. T. V. Tan and N. V. Thin, On Lappan's five point theorem,To appear in Comput. Methods. Funct. Theory, 2016 (SCIE), Doi: 10.1007/s40315-016-0168-9.

5. H. T. Phuong and N. V. Thin, On fundamental theorem for holomorphic curve on Annuli, Ukrainian Mathematical Journal, 67(7), pp 1111-1125, 2015 (SCIE).

6. N. V. Thin and H. T. Phuong, Uniqueness of meromorphic functions sharing a value or small function, Math. Slovaca, 66(4), 829-844, 2016  (SCIE).

7. N. V. Thin (2016), Normal criteria for family meromorphic functions sharing holomorphic function, To appear in Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (SCIE).

8. N. V. Thin and N. T. T. Hang, A modification of the Nevanlinna - Cartan theory for holomorphic curve, Complex Variables and Elliptic equations, 62(4), 438-449, 2017 (SCIE).

9. T. V. Tan, N. V. Thin and V. V. Truong, On the normality criteria of Montel and Bergweiler-Langley, J. Math. Anal. Appl, 448, 319-325, 2017 (SCI).

10. N. V. Thin, Normal family of meromorphic function sharing holomorphic   functions and the converse of the Bloch principle, 2016, To appear in Acta       Mathematica Scientia (SCIE).

11. N. V. Thin and H. T. Phuong, A uniqueness problem for entire functions related to Bruck's conjecture, To appear in Math. Slovaca, 2017 (SCIE).

Với những kết quả nghiên cứu xuất sắc thày Thìn đã nhận được những phần thưởng cao quý của viện Toán cao cấp:

1.  Thưởng công trình toán học 2014 với tên công trình: Normal criteria for families of meromorphic functions, J. Math. Anal. Appl, 411, 675-683(SCI), theo quyết định số 6178/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2014;

2. Thưởng công trình toán học 2016 với tên công trình: On fundamental theorem for holomorphic curve on Annuli, Ukrainian Mathematical Journal, 67(7), 1111-1125(SCIE), theo quyết định số 3028/QĐ-BGDĐT, ngày 26/08/2016.

Thày Thìn cũng được viện Toán cao cấp mời về làm việc từ  1/4/2017 đến 30/6/2017.

Thày Thìn là chủ nhiệm và là thành viên nghiên nghiên cứu chủ chốt của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn

thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Trách nhiệm thamgia trong đề tài

1

Họ chuẩn tắc của các hàm phân hình và ứng dụng

2016

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên.

Mã số:

ĐH2014- TN04 -04

Chủ nhiệm đề tài

2

Lý thuyết phân bố giá trị và một số ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Tạ Thị Hoài An

2016

Nafosted

Thành viên nghiên cứu

3

Sự xác định duy nhất hàm phân hìnhvà đường cong chỉnh hình

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hà Trần Phương

2015

Đề tài cấp bộ

 

Thành viên nghiên cứu

Thày Thìn là nghiên cứu sinh Toán học thứ 9 học tập và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đồng thời nâng con số cán bộ có trình độ tiến sĩ của khoa lên con số 23. Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Văn Thìn. Chúc thày thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:

       

 

 

 

 

09:19:38 13/07/2017 - Lượt xem: 5789
Tin liên quan