Tin mới
Video
LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA TOÁN KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

THỨ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

C.T. HÀ

T.N. AN

L.T. SƠN

T.N. AN

C.T. HÀ

CHIỀU

L.T. SƠN

L.T. SƠN

T.N. AN

L.T. SƠN

C.T. HÀ

 

Khi cần liên hệ:

1.     Trưởng khoa:  PGS.TS. Cao Thị Hà

 SĐT: 0912004317

Email: caoha.dhsp@gmail.com

2.     Phó trưởng khoa: TS. Lê Tùng Sơn

SĐT:  0913031308

Email: letungson.dhsptn@gmail.com

3.     Phó trưởng khoa: TS. Trần Nguyên An

SĐT: 0978557969

Email: antrannguyen@gmail.com; trannguyenan@dhsptn.edu.vn

Tin cùng chuyên mục