Tổng số cán bộ khoa Toán gồm 45 người, trong đó:

- Có 24 người có học vị Tiến sĩ chiếm 53.33 %.

- Có 20 người có trình độ Thạc sĩ chiếm 44.45%. (trong đó có 10 đang là Nghiên cứu sinh)

- Có 1 người có trình độ Cử nhân chiếm 2.22 %. 

Tổ chức thành 5 bộ môn.

1. Bộ môn Hình học Đại số

TS Trần Huệ Minh (Trưởng BM)

ThS Trần Đình Minh (Phó  BM)

TS Lê Tùng Sơn 

TS Nguyễn Thị Tuyết Mai

TS Dương Quang Hải  

ThS Nguyễn Văn Ninh (NCS tại Viện Toán)

TS Trần Nguyên An (Phó trưởng khoa)

TS Nguyễn Văn Hoàng (Phòng KH-CN&HTQT)

TS Trần Đỗ Minh Châu 

ThS Lưu Phương Thảo   (NCS)

ThS Nguyễn Thị Ánh Hằng

ThS Hoàng Ngọc Yến 

ThS Trần Thị Hồng Minh

 CN Tạ Thị Thảo (Cán bộ văn phòng)

2. Bộ môn Giải tích và Toán ứng dụng

TS Bùi Thế Hùng  (Trưởng BM)                 

TS Trần Đình Hùng  (Phó BM)        

PGS.TS Phạm Hiến Bằng

PGS.TS Hà Trần Phương (Ban Giám hiệu)

TS Nguyễn Thị Ngân (Phòng thanh tra pháp chế)

TS Phạm Thị Thuỷ  (HT THPT Thái Nguyên)

TS Nguyễn Văn Thìn           

TS Trịnh Thị Diệp Linh

ThS Lê Quang Ninh          (NCS)

ThS Nông Quỳnh Vân  (NCS tại Hàn Quốc)

ThS Giáp Văn Sự

3. Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Toán

TS Bùi Thị Hạnh Lâm   (Trưởng BM)

PGS.TS Cao Thị Hà   (Trưởng khoa)

PGS.TS Nguyễn Danh Nam  (Phòng Đào tạo)

PGS. TS Trần Việt Cường  (Phòng Khảo thí)

TS Đỗ Thị Trinh                     

TS Trịnh Thị Phương Thảo

ThS Trần Nguyệt Anh

ThS Phan Phương Thảo     (NCS)

4. Bộ môn Khoa học máy tính

ThS Nguyễn Văn Trường    (Trưởng BM, NCS) 

TS Triệu Hải Long                 (Posdoc tại Nhật)

ThS Lương Hồng Lan           (NCS)

ThS Ngô Tú Quyên               (NCS)

ThS Lê Bích Liên

ThS Phạm Văn Tiến

5. Bộ mộ Hệ thống thông tin

TS Nguyễn Mạnh Đức         (Trưởng BM)

TS Vũ Mạnh Xuân              

ThS Nguyễn Thu Hiền           (NCS)

ThS Trần Ngọc Hà                (NCS)

ThS Trương Thị Hương

ThS  Vũ Đức Quang              (NCS tại Đài Loan)

03:30:45 09/11/2017 - Lượt xem: 1470
Tin liên quan