Thời gian thứ 7 ngày 31/3/2012, buổi chiều từ 13g và buổi tối từ 18g

Địa điểm: B1-501

 

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

GVHV

Thứ tự bảo vệ

 

13g00

18g00

 

  1.  

Giàng Thị Mề

Tìm hiểu cách tổ chức các bài thực hành trong chương 2 chương trình Tin học 12

Th.S Ngô Tú Quyên

1

 

 

  1.  

Vũ Thị Bích Diệp

Nguyễn Thị Thưởng

Tìm hiểu việc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm hỗ trợ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Th.S Ngô Tú Quyên

 

2

 

 

  1.  

Vũ Thị Phương

Xây dựng bài trình chiếu tương tác bằng Powerpoint

Th.S Đoàn Thị Minh Thái

 

1

 

  1.  

Nguyễn Thị Trang

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào dạy học tin học lớp 12 THPT

TS. Trịnh Thanh Hải

3

 

 

  1.  

Vũ Đức Quang

Nghiên cứu nâng cao khả năng phát hiện thay đổi của hệ miễn dịch nhân tạo

Th.S Nguyễn Văn Trường

 

4

 

  1.  

Hoàng Thị Toàn

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu KDD 99 và ứng dụng cho bảo mật mạng

Th.S Nguyễn Văn Trường

 

2

 

  1.  

Phan Thị Liên

Dương Thị Huế

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Flash và Violet vào hỗ trợ dạy học thuật toán trong chương trình tin học 10

Th.S Lương Thị Hồng Lan

4

 

 

  1.  

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Xây dựng ứng dụng với sự hỗ trợ của ngôn ngữ C# và UML

Th.S Lê Bích Liên

 

3

 

09:01:11 02/04/2012- Lượt xem: 5800
Tin liên quan