TT

Lớp

Thời gian thi

Địa điểm thi

1.       

GDCT K50A

07h00 ngày 03/10/15

B3.301, B3.302

2.       

GDCT K50B

07h00 ngày 03/10/15

B3.307, B3.407

3.       

Địa K50A

09h00 ngày 03/10/15

B3.301, B3.302

4.       

Địa K50B

09h00 ngày 03/10/15

B3.307, B3.407

5.       

Địa K50C

13h00 ngày 03/10/15

B3.301, B3.302

6.       

Hóa K50A

13h00 ngày 03/10/15

B3.307, B3.407

7.       

Hóa K50B

15h00 ngày 03/10/15

B3.301, B3.302

8.       

Hóa K50C

15h00 ngày 03/10/15

B3.307, B3.407

9.       

Lý K50A

07h00 ngày 04/10/15

B3.301, B3.302

10.  

Lý K50B

07h00 ngày 04/10/15

B3.307, B3.407

11.  

Lý K50C

09h00 ngày 04/10/15

B3.301, B3.302

12.  

Lý K50D

09h00 ngày 04/10/15

B3.307, B3.407

13.  

Sử K50A

13h00 ngày 04/10/15

B3.301, B3.302

14.  

Sử K50B

13h00 ngày 04/10/15

B3.307, B3.407

15.  

TDTT K50

15h00 ngày 04/10/15

B3.301, B3.302

16.  

TLGD K50

15h00 ngày 04/10/15

B3.307, B3.407

17.  

GDTH K50A

07h00 ngày 10/10/15

B3.301, B3.302

18.  

GDTH K50B

07h00 ngày 10/10/15

B3.307, B3.407

19.  

GDTH K50C

09h00 ngày 10/10/15

B3.301, B3.302

20.  

GDTH K50D

09h00 ngày 10/10/15

B3.307, B3.407

21.  

Mầm non K50A

13h00 ngày 10/10/15

B3.301, B3.302

22.  

Mầm non K50B

13h00 ngày 10/10/15

B3.307, B3.407

23.  

Sinh K50A

15h00 ngày 10/10/15

B3.301, B3.302

24.  

Sinh K50B

15h00 ngày 10/10/15

B3.307, B3.407

25.  

Văn K50A

07h00 ngày 11/10/15

B3.301, B3.302

26.  

Văn K50B

07h00 ngày 11/10/15

B3.307, B3.407

27.  

Văn K50C

09h00 ngày 11/10/15

B3.301, B3.302

28.  

Toán K50D

09h00 ngày 11/10/15

B3.307, B3.407

29.  

Toán K50A

13h00 ngày 11/10/15

B3.301, B3.302

30.  

Toán K50B

13h00 ngày 11/10/15

B3.307, B3.407

31.  

Toán K50C

15h00 ngày 11/10/15

B3.301, B3.302

32.  

Văn K50D

15h00 ngày 11/10/15

B3.307, B3.407

Danh sách sinh viên khảo sát download tại đây: 

Tải file đính kèm: Tại đây:DS SV Khao sat NLNN
09:55:23 03/10/2015- Lượt xem: 3693
Tin liên quan