I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng học tập các môn Toán học và Tin học trong nhà trường.

- Tuyển chọn thành viên để lập các đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic Tin học và Toán học Sinh viên Việt Nam năm 2016.

- Tạo sân chơi cho sinh viên trao đổi, rèn luyện nghiệp vụ cho bản thân.

2. Yêu cầu

- Hội thi tạo sự đoàn kết, giao lưu học hỏi, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên các khóa trong Khoa và sinh viên giữa các Khoa với nhau.

- Hội thi được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, vui tươi mang không khí của sinh viên.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

  - Giải đáp thắc mắc kỳ thi:  8h ngày 12/3/2016 hoặc đặt câu hỏi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/OlympicToanTin.DHSPTN/

- Khai mạc: 7h30 sáng 19/3/2016 tại giảng đường B4.B

- Môn Toán:  

 Đại số thi vào lúc 8h ngày 19/3/2016 tại giảng đường B4.B

Giải tích thi vào lúc 14h ngày 19/3/2016 tại giảng đường B4.B

- Môn Tin học: 

     Không chuyên thi vào lúc 8h ngày 20/3/2016 tại phòng máy B3.202

     Chuyên tin thi vào lúc 14h ngày 20/3/2016 tại phòng máy B3.202

 2. Địa điểm

- Môn Toán: Tổ chức tại giảng đường B4B.

- Môn Tin học: Tổ chức tại các phòng máy nhà B3.202.

III. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

- Khối chuyên tin học: Là các sinh viên đang học tập trung chính quy tại trường thuộc các ngành: Tin học, Toán – Tin và thuộc các ngành khác nhưng đã có giải Tin học từ cấp Tỉnh trở lên.

- Khối không chuyên tin học: Là các sinh viên đang học tập trung chính quy tại trường không thuộc các ngành: Tin học và Toán - Tin.

- Các môn Đại số và Giải tích: Là các sinh viên đang học tập trung chính quy tại trường.  

2. Nội dung thi

a) Phần Tin học (Đăng ký tại đây)

- Khối chuyên Tin học: Giải các bài toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ hoặc Pascal. Các bài toán liên quan đến kiến thức tin học cơ bản và nâng cao thuộc học phần Ngôn ngữ lập trình bậc cao (Pascal).

 - Khối không chuyên: Gồm hai phần: giải một số bài toán bằng ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C/C++ và một số trên Bảng tính Excel. Các bài toán liên quan đến kiến thức tin học cơ bản thuộc học phần Ngôn ngữ lập trình bậc cao (Pascal) và Tin học đại cương (Microsoft Excel). Điểm phần thi Excel chiếm tỉ lệ 40%, điểm phần thi lập trình chiếm tỷ lệ 60%.

b) Phần Toán học (Đăng ký tại đây)

- Môn Đại số: Giải các bài toán liên quan đến các kiến thức như:

+ Không gian vectơ: Định nghĩa, không gian con và các ví dụ liên quan; Hệ sinh, hệ độc lập tuyến tính, cơ sở; các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính và mối liên hệ với ma trận biểu diễn.

+ Giá trị riêng và véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính và của ma trân: Định nghĩa, các tính chất cơ bản và cách tìm.

+ Ma trận và định thức: Ma trận (thực, phức), các phép toán của ma trận và một số tính chất; Định thức: Định nghĩa (quy nạp theo cấp n và theo phép thế), định lý Laplace, tính chất của định thức, các phương pháp tính định thức; Ma trận nghịch đảo, các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo (theo phần bù đại số và biến đổi sơ cấp); Hạng của ma trận, cách tính hạng của ma trận; Ma trận đồng dạng và tính chéo hoá của ma trận; Phương trình ma trận. Đa thức đặc trưng, đa thức tối tiểu và Định lý Haminton - Caley; một số dạng ma trận đặc biệt, ma trận Vandermonde, ma trận đối xứng, ma trận phản đối xứng, ma trận Hermite, ma trận trực giao.

+ Hệ phương trình tuyến tính: Dạng tổng quát và dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính. Hệ Cramer; Định lý Kronecker – Capelli; Phương pháp Gauss, phương pháp Gauss - Jordan; Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

+ Các phép toán của đa thức, phân tích một đa thức thành nhân tử, ước chung lớn nhất của 2 đa thức, hai đa thức nguyên tố cùng nhau; Nghiệm của đa thức, định lý Bezout, lược đồ Horner, định lý Vies, biên của nghiệm và quy tắc dấu Descartes; Đa thức dương, công thức Taylo; Bài toán xác định đa thức.

- Môn Giải tích: Giải các bài toán liên quan đến các kiến thức về Giải tích cổ điển như:

  + Dãy số: Dãy số hội tụ, dãy số đơn điệu, dãy số bị chặn, giới hạn vô cùng; Các tính chất và các phép toán về dãy hội tụ; Tìm giới hạn của các dãy số; Phương trình và bất phương trình sai phân.

  + Hàm số: Hàm số đơn điệu, hàm số bị chặn, hàm tuần hoàn, hàm chẵn, hàm lẻ, hàm ngược; giới hạn hàm số; Sự liên tục của hàm số, các tính chất của hàm số lien tục; Phương trình và bất phương trình hàm.

  + Phép tính vi phân hàm một biến: Định nghĩa đạo hàm, hàm khả vi và các phép toán về đạo hàm; Các định lý: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, L’Hospital; Công thức Taylor, Maclaurin của hàm số; Cực trị, GTLN, GTNN của hàm số; Phương trình hàm trên lớp hàm khả vi.

  + Phép tính tích phân hàm một biến: Nguyên hàm và tích phân bất định; Các phương pháp tính tích phân bất định; Tích phân các hàm hữu tỷ, vô tỷ, hàm lượng giác; Hàm khả tích và tích phân xác định; Các phương pháp tính tích phân xác định; Tích phân có cận thay đổi; Định lý về giá trị trung bình của tích phân, Bất đẳng thức tích phân.

   + Lý thuyết chuỗi và tích phân suy rộng.   

3. Hình thức và thời gian thi

a. Phần Tin học: Các thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính trong thời gian 150 phút.

b. Phần Toán học: Các thí sinh sẽ làm bài thi viết trong thời gian 150 phút.

4. Giải thưởng

Căn cứ vào kết quả thi của mỗi thi sinh ở mỗi nội dung thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, nhì, Ba, khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

5. Đăng ký dự thi

Theo cá nhân, hoặc theo lớp tại VP Khoa Toán (tầng 2, nhà A4).

Hoặc đăng ký trực tiếp trên website Khoa Toán.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

BCN Khoa Toán chịu trách nhiệm về việc phân công cán bộ ra đề thi và công tác coi chấm thi, và cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc thi.

LCĐ – LCH Khoa Toán chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến toàn thể sinh viên trong trường và cho sinh viên đăng ký danh sách dự thi.

Thông tin về kỳ thi được cập nhật trên website: khoatoan.dhsptn.edu.vn

Mọi giải đáp thắc mắc về kỳ thi, xin gửi email về địa chỉ hatn84@gmail.com đối với môn Tin và hungbt.math@gmail.com đối với môn Toán hoặc đặt câu hỏi trực tiếp tại địa chỉ:  https://www.facebook.com/groups/OlympicToanTin.DHSPTN/

 

Ban tổ chức

03:12:24 21/02/2016- Lượt xem: 4000
Tin liên quan