Tên tác giả Tên giáo trình Năm xuất bản Nhà xuất bản
Trần Nguyên An, Nguyễn Văn Hoàng Tập hợp và Logic toán 2016 NXB ĐHTN 
Nguyễn Danh Nam  Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông.  2016 NXB ĐHTN 
Đỗ Thị Trinh Bùi Văn Nghị, Đỗ Thị Trinh, Nguyễn Tiến Trung (2016), Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán,  2016 NXB Giáo dục Việt Nam.
Trịnh Thị Phương Thảo Phan Thị Tình, Đinh Thị Thu Huyền, Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Vân Hương (2016), Vở ôn tập hè toán, tiếng việt, giáo dục lối sống (lớp 1,2,3,4,5),  2016 Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội.
Trần Việt Cường, Nguyễn Danh Nam Trần Việt Cường, Nguyễn Danh Nam (2015). Giáo trình bài tập hình học sơ cấp.  2015 NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Danh Nam    Nguyễn Danh Nam (2015). Hình học của nhóm các phép biến hình. 2015 NXB ĐHTN 
Đỗ Thị Trinh Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh (2015), Lịch sử Toán học,  2015 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đỗ Thị Trinh Bùi Văn Nghị, Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Ngọc Anh, Đỗ Thị Trinh (2015), Dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông theo hướng giúp học sinh kiến tạo tri thức, 2015  NXB Giáo dục Việt Nam.
Phan Thị Phương Thảo Phạm Đức Quang, Nguyễn Thúy Hồng, Dương Quang Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đặng Thị Thu Thủy, Đặng Thị Huệ, Phan Thị Phương Thảo (2015), Tài liệu hướng dẫn tự học môn Toán trung học phổ thông 2015  
Nguyễn Thị Tuyết Mai Thống kê xã hội học 2014 NXB Giáo dục Việt Nam
Bùi Thị Hạnh Lâm Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm môn Toán 2014 NXBGD
Bùi Thị Hạnh Lâm Chuyên đề Toán sơ cấp (Bất đẳng thức) 2014 NXB ĐHTN
Nguyễn Văn Trường  Cơ sở về thuật toán và lập trình 2014 XNB ĐH Sư phạm Hà Nội
  Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Danh Nam, Bùi Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo   Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Danh Nam, Bùi Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo (2014).Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán,  2014 NXB Giáo dục Việt Nam
Cao Thị Hà 1.   Cao Thị Hà (2014), Đại số sơ cấp, NXB Giáo dục, Hà Nội 2014 NXB Giáo dục Việt Nam
Vũ Mạnh Xuân Vũ Mạnh Xuân (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Trường (2014), Cơ sở về thuật toán và lập trình, NXB Đại học Sư phạm. 2014 NXB Đại học Sư phạm.
Nguyễn Thị Tuyết Mai Toán cơ sở 2013  
Ngô Thị Tú Quyên Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Tin học 2013 Hà Nội
Trần Việt Cường Giáo trình Ứng dụng tin học trong dạy học toán 2013 NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Văn Trường  Tài liệu Hỗ trợ giáo viên tập sự môn Tin học, dự án phát triển GV THPT & TCCN, 2013  
Trần Việt Cường, Nguyễn Danh Nam   Trần Việt Cường, Nguyễn Danh Nam (2013).Giáo trình hình học sơ cấp.  2013 NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Danh Nam    Danh Nam Nguyen (2012).Understanding the development of the proving process – Suggestions for teaching proofs within a dynamic geometry environment.  2012 Verlag Dr. Kovač, Hamburg, Germany.
Cao Thị Hà 1.   Cao Thị Hà (2012), Một số chuyên đề tự chọn môn Toán lớp 12, NXB Giáo Dục, Hà Nội; 2012 NXB Giáo dục Việt Nam
Hà Trần Phương Hà Trần Phương, “Giáo trình Giải tích hàm”, NXB Giáo dục, 2012. 2012 NXB Giáo dục Việt Nam
Ngô Thị Tú Quyên Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm Tin học 2011 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Trần Trung, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam Trần Trung, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam (2011).Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán ở trường phổ thông.  2011 NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Danh Nam    Danh Nam Nguyen (2011). The role of abduction in realizing geometric invariants. In A. Méndez-Vilas (Ed.), Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts, 2011 FormatexResearchCenter, Spain, pp.539-547.
Vũ Mạnh Xuân Lê Thị Thanh Nhàn, Vũ Mạnh Xuân (2010), Giáo trình Lý thuyết nhóm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2010 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vũ Mạnh Xuân Vũ Thị Thái, Trịnh Thanh Hải, Vũ Mạnh Xuân (2008), Ứng dụng CNTT trong dạy học toán ở tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 2008 NXB Giáo dục Việt Nam
Vũ Mạnh Xuân Vũ Thị Thái, Trịnh Thanh Hải, Vũ Mạnh Xuân (2008), Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học, NXB Giáo dục. 2008 NXB Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại số tuyến tính  2003  

 

10:34:56 15/03/2018- Lượt xem: 2663
Tin liên quan