1) Trình độ cử nhân: 3 Chương trình đào tạo:

- Cử nhân Sư phạm Toán học Chất lượng cao

- Cử nhân Sư phạm Toán học

- Cử nhân Sư phạm Tin học.

2) Trình độ Thạc sĩ: 3 chuyên ngành

- Giải tích;

- Đại số và Lý thuyết số;

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán.

3) Trình độ tiến sĩ: 2 chuyên ngành

- Giải tích, 

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán.

03:31:40 28/09/2016- Lượt xem: 5597
Tin liên quan