• CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ KHOA TOÁN
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ KHOA TOÁN

  09:35 15/03/2018
  Các chương trinh đào tạo trình độ Đại học bao gồm: - Sư phạm Toán học - Sư phạm Tin học Các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ bao gồm các chuyên ngành: - Toán giải tích - Đại số và lý thuyết số - Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học. Chi tiết các chương trình đào tạo có thể xem trong file đính kèm:

 • CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

  03:31 28/09/2016
  1) Hệ Đại học: 3 Chương trình đào tạo: - Cử nhân Sư phạm Toán học Chất lượng cao - Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Sư phạm Tin học.