• THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
  THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

  03:11 31/03/2016
  Căn cứ thông báo số 736/TB-KHCN ngày 15/03/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016; Khoa Toán dự kiến lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 từ ngày 25/04/2016 đến ngày 30/04/2016.

 • Thống kê đề tài SV NCKH đạt giải
  Thống kê đề tài SV NCKH đạt giải

  09:12 03/01/2014
  Thống kê các giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ (nay là giải Tài năng NCKH trẻ sinh viên) từ năm 2002 đến nay.

 • Lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên Toán- Tin K44
  Lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên Toán- Tin K44

  09:01 02/04/2012
  Chuyên ngành phương pháp giảng dạy toán: Thời gian: 17h ngày 30/03/2012 Địa điểm: Giảng đường B2, Phòng 103.

 • Đề tài NCKH cấp ĐH Thái Nguyên
  Đề tài NCKH cấp ĐH Thái Nguyên

  06:55 18/10/2011
  1. ĐH2011-04-04 “Hệ phương trình cặp tích phân và ứng dụng”, Th.S Nguyễn Thị Ngân

 • Đề tài nghiên cứu cấp Bộ
  Đề tài nghiên cứu cấp Bộ

  04:42 05/10/2011
  Năm 2010 B2008-TN04-01. “Lý thuyết phân bố giá trị và mặt cực tiểu”, PGS. TS Phạm Việt Đức. B2010-TN-03-23. “Nghiên cứu mô hình quan hệ của các hệ thống đối tượng-thành phần và ứng dụng vào thiết kế các hệ thống phần mềm”,TS. Nguyễn Mạnh Đức B2010-TN25. “Định lý cơ bản thứ hai cho ánh xạ chỉnh hình và ứng dụng”, TS. Hà Trần Phương

 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  11:17 29/09/2011
  “Nghiên cứu về không gian phức hyperbolic”, PGS. TS Phạm Việt Đức. “Bài giảng điện tử giải tích hàm”, TS. Hà Trần Phương