• Đề cương bài giảng
  Đề cương bài giảng

  10:56 19/09/2011
  1. Phạm Việt Đức. Giải tích hyperbolic. 2001. 2. Phạm Việt Đức. Hình học afin. 2006. 3. Phạm Việt Đức. Hình học vi phân. 2008.

 • Sách đã xuất bản
  Sách đã xuất bản

  10:56 19/09/2011
  - Nguyễn Mạnh Đức, “Giáo trình tin học ứng dụng”. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 2000. - Vũ Thị Thái, Trịnh Thanh Hải, Vũ Mạnh Xuân, “Ứng dụng CNTT trong dạy học toán ở tiểu học”, NXB Giáo dục, 2008 - Vũ Thị Thái, Trịnh Thanh Hải, Vũ Mạnh Xuân, “Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học” , NXB Giáo dục, 2008 - Lê Thị Thanh Nhàn, Vũ Mạnh Xuân, “Lý thuyết nhóm”, Giáo trình, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2010.