• THÔNG BÁO V\v tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường và Cơ sở cho NCS
  THÔNG BÁO V\v tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường và Cơ sở cho NCS

  09:24 08/12/2018
  Họ và tên: Trần Thị Hương Ngành: Toán giải tích. Mã số: 9460102 Đề tài luận án: “Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach” Thời gian: 8h30- ngày 21/12/2018 (Thứ 7) Địa điểm: Phòng họp A nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

 • Seminar tổng quan luận án của ba nghiên cứu sinh
  Seminar tổng quan luận án của ba nghiên cứu sinh

  01:01 26/11/2018
  Kính mời các thầy/cô, các nhà khoa học và NCS tham dự và góp ý cho ba NCS trên. Trân trọng cảm ơn và mong sự có mặt của thầy/cô, các nhà khoa học. Đề nghị các NCS có mặt đầy đủ.

 • Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018
  Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

  10:32 13/03/2018
  Căn cứ thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học năm 2018 như sau:

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN LAI
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN LAI

  10:53 11/03/2018
  Tân tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai là giảng viên Bộ môn Toán khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngày 04/02/2018 NSC Nguyễn Xuân Lai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “ Về sự xác định duy nhất của đa thức vi phân đối với hàm phân hình” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Hà Huy Khoái, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương.

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ QUANG NINH
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ QUANG NINH

  10:55 11/03/2018
  Tân tiến sĩ Lê Quang Ninh là giảng viên Bộ môn Giải tích và toán ứng dụng, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 04/02/2018 NSC Lê Quang Ninh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “ Về sự xác định hàm và ánh xạ chỉnh hình qua điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Hà Huy Khoái, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương.

 • Khoa Toán tổ chức Seminar tổng thể luận án của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa
  Khoa Toán tổ chức Seminar tổng thể luận án của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa

  10:33 11/03/2018
  Tên đề tài luận án: Phân bố giá trị và vấn đề xác định duy nhất đa thức sai phân và q-sai phân. Chuyên ngành: Toán giải tích. Mã số: 62.46.01.02 Cán bộ hướng dẫn khoa học: