• LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN CỦA NCS TRẦN THỊ MAI
  LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN CỦA NCS TRẦN THỊ MAI


  Họ và tên: Trần Thị Mai (bảo vệ cấp cơ sở) Ngành: Toán giải tích, Mã số: 9460102 Đề tài luận án: “Điều kiện tối ưu cho bài toán can bằng vecto qua dưới vi phân suy rộng” Thời gian: 8h30, 15/7/2019 Địa điểm: Phòng 104 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ ĐINH DIỆU HẰNG
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ ĐINH DIỆU HẰNG


  Tân tiến sĩ Đinh Diệu Hằng là giảng viên Bộ môn Toán khoa Khoa học cơ bản, Đh CNTT&TT – ĐH TN. Ngày 21/11/2018 NSC Đinh Diệu Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “ Điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ” dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Đỗ Văn Lưu, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long.

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG


  Tân tiến sĩ Trần Thị Hương là giảng viên Bộ môn Cơ bản, khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên. Ngày 21/12/2018 NSC Trần Thị Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của chị là: “ Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach” dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Nguyễn Bường viện Công nghệ Thông tin, viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN SONG HÀ
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN SONG HÀ


  Tân tiến sĩ Nguyễn Song Hà là giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng, khoa Toán-Tin, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Ngày 22/11/2018 NSC Nguyễn Song Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn” dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Bường,Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM NGỌC HOA
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM NGỌC HOA


  Tân tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa là giảng viên Bộ môn Toán khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Cao đẳng Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngày30/8/2018NSC Phạm Ngọc Hoa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của NCS là: “Một số dạng của Định lý Ritt và ứng dụng vào vấn đề duy nhất” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Hà Huy Khoái,Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương. Luận án nghiên cứu về vấn đề xác định hàm và vấn đề duy nhất dưới góc độ của các định lý Ritt đối với các hàm phân hình trên trường số phức cũng như trên trường không Acsimet.

 • THÔNG BÁO V\v tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường và Cơ sở cho NCS
  THÔNG BÁO V\v tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường và Cơ sở cho NCS


  Họ và tên: Trần Thị Hương Ngành: Toán giải tích. Mã số: 9460102 Đề tài luận án: “Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach” Thời gian: 8h30- ngày 21/12/2018 (Thứ 7) Địa điểm: Phòng họp A nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

 • Seminar tổng quan luận án của ba nghiên cứu sinh
  Seminar tổng quan luận án của ba nghiên cứu sinh


  Kính mời các thầy/cô, các nhà khoa học và NCS tham dự và góp ý cho ba NCS trên. Trân trọng cảm ơn và mong sự có mặt của thầy/cô, các nhà khoa học. Đề nghị các NCS có mặt đầy đủ.

 • Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018
  Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018


  Căn cứ thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học năm 2018 như sau:

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN LAI
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN LAI


  Tân tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai là giảng viên Bộ môn Toán khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngày 04/02/2018 NSC Nguyễn Xuân Lai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “ Về sự xác định duy nhất của đa thức vi phân đối với hàm phân hình” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Hà Huy Khoái, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương.

 • CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ QUANG NINH
  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ QUANG NINH


  Tân tiến sĩ Lê Quang Ninh là giảng viên Bộ môn Giải tích và toán ứng dụng, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 04/02/2018 NSC Lê Quang Ninh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của anh là: “ Về sự xác định hàm và ánh xạ chỉnh hình qua điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Hà Huy Khoái, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương.

 • Khoa Toán tổ chức Seminar tổng thể luận án của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa
  Khoa Toán tổ chức Seminar tổng thể luận án của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hoa


  Tên đề tài luận án: Phân bố giá trị và vấn đề xác định duy nhất đa thức sai phân và q-sai phân. Chuyên ngành: Toán giải tích. Mã số: 62.46.01.02 Cán bộ hướng dẫn khoa học: