Thời khóa biểu K49, 50, 51 thực hiện từ tuần thứ 3 (từ 27/8/2018) cho đến hết học kỳ: Link download Thời khóa biểu học kỳ I, K53: Link download
Căn cứ vào thông báo số 2267/TB-KHCN ngày 14/06/2018 của Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm về việc triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 – 2019 ; Căn cứ vào Quyết định số 3560/QĐ – ĐHSP ngày 30/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc phê duyệt danh mục các đề tài NCKHSV năm học 2018-2019. Khoa Toán thông báo và triển khai việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV đến tất cả các sinh viên Khoa Toán như sau :
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2017 tại trường Đại học Quảng Bình – Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Để chuẩn bị tốt cho đội tuyển sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐHTN tham dự kỳ thi Olympic Toán học vào tháng 4 năm 2018, khoa Toán thành lập các đội dự tuyển và tổ chức ôn tập, thi chọn đội tuyển cho các đội tuyển Olympic Toán học của trường ta
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K53 KHOA TOÁN – TRƯỜNG ĐHSP THÁI NGUYÊN Thời gian: 18h30 ngày 24/08/2018 Địa điểm: A4. 906 Thành phần: BCNK, Ban chi ủy, trưởng bộ môn, các trợ lý, Cố vấn HT, đại diện LCĐ, LCH, CĐGV.