Thời khóa biểu K49, 50, 51 thực hiện từ tuần thứ 3 (từ 27/8/2018) cho đến hết học kỳ: Link download Thời khóa biểu học kỳ I, K53: Link download
Căn cứ vào thông báo số 2267/TB-KHCN ngày 14/06/2018 của Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm về việc triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 – 2019 ; Căn cứ vào Quyết định số 3560/QĐ – ĐHSP ngày 30/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc phê duyệt danh mục các đề tài NCKHSV năm học 2018-2019. Khoa Toán thông báo và triển khai việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV đến tất cả các sinh viên Khoa Toán như sau :
Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh các trường Đại học và Cao đẳng trong toàn quốc năm 2019 sẽ được tổ chức vào 04/2017 tại trường Đại học Phú Yên – Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trường ĐHSP Thái Nguyên sẽ cử hai đội tuyển tham dự: một đội thi môn Đại số; một đội thi môn Giải tích. Để hưởng tổ chức tốt cho kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2019, được sự đồng ý của Nhà trường, Khoa Toán sẽ tổ chức ôn tập Olympic Toán học sinh viên ĐHSP Thái Nguyên với hai môn Đại số và Giải tích.
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K53 KHOA TOÁN – TRƯỜNG ĐHSP THÁI NGUYÊN Thời gian: 18h30 ngày 24/08/2018 Địa điểm: A4. 906 Thành phần: BCNK, Ban chi ủy, trưởng bộ môn, các trợ lý, Cố vấn HT, đại diện LCĐ, LCH, CĐGV.