Tin mới
Video
Giới thiệu khoa Toán
THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC NĂM HỌC 2014-2015
Nhằm tạo môi trường học thuật, khơi dậy niềm đam mê, tính sáng tạo và tạo cơ hội cho sinh viên nâng cao trình độ đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nghề, Ban Chủ nhiệm Khoa Toán và Liên chi đoàn phối hợp tổ chức Hội thi Tin học cho sinh viên ngành tin.