OpenCourseWare (OCW - Học liệu mở) là các tài liệu giảng dạy mở - theo nghĩa được sử dụng miễn phí, tổ chức dưới dạng các khóa học. Phong trào làm học liệu mở được sáng lập bởi Học viên công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology). MIT đã xây dựng một website riêng tập hợp hàng ngàn học liệu bao gồm các giáo trình, bài giảng của hầu hết các ngành đào tạo của học viện. Website này được lấy tên là MITOpenCourseWare.

Địa chỉ truy cập:

http://ocw.mit.edu/courses/

Địa chỉ truy cập các khóa học Toán:

 http://ocw.mit.edu/courses/#mathematics

 

06:01:07 29/09/2011- Lượt xem: 7705
Tin liên quan