Kính mời các thày cô đến dự giờ 01 tiết của bộ môn Khoa học máy tính!

Chi tiết như sau:

Thời gian: Tiết 2, thứ 4 ngày 16/11/2011

Địa điểm: B2-405

Lớp Tin 43

Học phần: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, bài "Phương pháp cắt cụt cây Alpha-Beta"

GV: Th.s Nguyễn Văn Trường 

Trân trọng cảm ơn!

01:23:48 02/11/2011- Lượt xem: 5024
Tin liên quan