Seminar chuyên đề

Thời gian: 15g, thứ 4 ngày 11/01/2012

Địa điểm: B3-406 (C406 cũ)

Chuyên đề 1: Một số vấn đề về nghiên cứu khoa học

Người báo cáo: GV Nguyễn Văn Trường, bộ môn KHMT.

1. Lựa chọn đề tài: phương pháp khảo sát tài liệu; đánh giá độ tin cậy của tài liệu, nguồn tài liệu; đề xuất tên đề tài.

2. Giả thuyết khoa học: kỹ thuật phát biểu, kiểm chứng và trình bày.

3. Tiêu chuẩn đánh giá: tiêu chuẩn khoa học; vấn đề về bản quyền và đạo đức.

4. Trình bày và báo cáo: viết và trình chiếu kết quả của đề tài; chạy chương trình, phần mềm liên quan.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về thi và học cao học Công nghệ thông tin

Người báo cáo: GV Triệu Hải Long, bộ môn KHMT.

1. Đặc thù một số cơ sở đào tạo cao học CNTT ở Miền Bắc: đội ngũ giảng viên, lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh, cơ sở vật chất, học phí, học bổng,…

2. Thi tuyển: thời gian, môn thi, phạm vi kiến thức,…

3. Học tập, nghiên cứu: hình thức học và nghiên cứu, seminar, làm đề tài-dự án nghiên cứu, những thuận lợi và khó khăn,…

4. Nội dung liên quan đến chuyên ngành Khoa học máy tính trình độ quốc tế tại ĐH Công nghệ Hà Nội.

Ngoài ra, những kinh nghiệm của các báo cáo viên về các chuyên đề liên quan sẽ được chia sẻ vào cuối buổi seminar. 

Kính mời các thày cô và các em sinh viên quan tâm đến dự!

Trân trọng cảm ơn!

 

10:59:39 29/02/2012- Lượt xem: 4813
Tin liên quan