Thời gian thứ 7 ngày 31/3/2012, buổi chiều từ 13g và buổi tối từ 18g

Bộ môn Hệ thống Thông tin và Toán ứng dụng. Địa điểm: B1-502

 

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Chuyên ngành

GVHV

Thứ tự bảo vệ

 

13g00

18g00

 

  1.  

Trần Thị Ngọc Huê

Vũ Thị Huyền

 

Tìm hiểu các mẫu thiết kế

Tin học

TS. Nguyễn Mạnh Đức

4

 

 

  1.  

Phùng Thị Thu Trang

Vi Văn Sơn

Tìm hiểu một số kỹ thuật xây dựng các ứng dụng trên CSharp

Tin học

TS. Nguyễn Mạnh Đức

1

 

 

  1.  

Dương Thị Minh Khang

Ứng dụng mạng nơron giải bài toán người du lịch

Tin học

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2

 

 

  1.  

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thị Dung

Tìm hiểu bản đồ tư duy và ứng dụng trong giảng dạy tin học ở trường phổ thông

Tin học

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

1

 

  1.  

Phạm Thu Trang

Ứng dụng kỹ thuật lập trình AJAX xây dựng từ điển Anh Việt

Tin học

ThS. Trần Ngọc Hà

3

 

 

  1.  

Phạm Thị Thư

Tìm hiểu thư viện jquery và ứng dụng trong thiết kế web

Tin học

ThS. Trần Ngọc Hà

 

2

 

  1.  

Nguyễn Thị Tho

Bước đầu nghiên cứu về GIS và ứng dụng lý thuyế đồ thị vào GIS

Toán ứng dụng

TS. Vũ Mạnh Xuân

 

3

 

  1.  

Vũ Thị Thùy

Nghiệm số cho bài toán ô nhiễm khí quyển

Toán ứng dụng

Th.s Trần Đình Hùng

 

4

 

  1.  

Trần Thị Huế

Tính gần đúng tích phần

Toán ứng dụng

Th.s Trần T. Thùy Dung

 

5

 

  1.  

Trần Thị Thủy

Bước đầu tiếp cận phương pháp sai phân

Toán ứng dụng

TS. Lê Tùng Sơn

 

6

 

 

09:01:34 02/04/2012- Lượt xem: 4498
Tin liên quan