Thời gian: 8g ngày 13/5. Địa điểm D201 và D202

Sinh viên

Đề tài

Ngành

Thứ tự bảo vệ

D201

D202

Nguyễn Thị Hương

Tìm hiểu Moodle xây dựng hệ thống quản lý học tập

Tin học

 

1

Ngô Thủy Uyên

Xây dựng chương trình quản lý bán hàng cho cửa hàng kinh doanh thực phẩm

Tin học

 

2

Trương Thị Thủy

Một số nghiên cứu về tập thô và ứng dụng

Tin học

 

3

Đặng Hải Yến

Bước đầu nghiên cứu lý thuyết nguy hiểm và ứng dụng trong bảo mật

Tin học

 

4

Nông Thị Thủy

Một số vấn đề về VBA trong Excel

Tin học

 

5

Hoàng Thị Nhàn

Thuật toán đơn hình đối ngẫu

Toán ứng dụng

1

 

Nguyễn Thị Sao Mai

Một số phương pháp số trong đại số tuyến tính

Toán ứng dụng

2

 

Thẩm Thị Huyền Thương

Cơ sở toán học về phân tích phân biệt

Toán ứng dụng

3

 

Nguyễn Thị Thảo

Phương pháp sai phân giải phương trình đạo hàm riêng

Toán ứng dụng

4

 

Trần Thị Thu Thường

Xây dựng và phát triển một số ứng dụng trên .Net Framework

Tin học

5

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Thiết kế và phát triển một số module dựa trên thành phần

Tin học

6

 

Nguyễn Thị Minh

Giải thuật đệ quy và ứng dụng giải quyết một số bài toán trong chương trình tin học trung học phổ thông

Tin học

7

 

Đỗ Thị Hiền

Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng trò chơi

Tin học

8

 

 

 

04:54:24 08/05/2012- Lượt xem: 5489
Tin liên quan