LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 25/3/2013 đến 31/3/2013

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Địa điểm

Hai

25/3

 

 

 

Ba

26/3

 

Dự giờ cô Linh Tiết 10

 

BM Giải tích

 

B2.201

Tư­

27/3

 

Dự giờ thầy Mạnh tiết 7

14h Làm việc với đề án ...

 

Bộ môn Toán ƯD

C. Hà, Trường, Xuân

 

B4.202

HT C1

Năm

28/3

 

15h30 Họp Đảng ủy

 

Xuân

 

PHA1

Sáu

29/3

Thi TS Cao học

 

Dự giờ cô Dung Tiết 8

15h Họp BCH Công đoàn trường

 

 

Bộ môn Toán ƯD

Mai

 

 

B2.402

PHA1

Bảy

30/3

Thi TS Cao học

 

 

CN

31/3

Thi TS Cao học

 

 

         

Chú ý:

1.     Thu Báo cáo đề tài NCKH SV: ngày 25/3/2013 (Thứ Hai). Cô Thủy làm kế hoạch nghiệm thu cụ thể, thông báo công khai.

2.     9h30 ngày 1/4/2013 (Thứ Hai tuần tới) các Bộ môn nộp Đề thi các môn thay thế Khóa luận Tốt nghiệp tại VPK, hoàn thành Ngân hàng đề thi trước 15/4/2013.

3.     Các Bộ môn lập kế hoạch dự giờ giảng viên gửi VPK. Kính mời các thầy cô trong khoa cùng tham dự để rút kinh nghiệm.

4.     Đề nghị các Trưởng Bộ môn nhắc cán bộ đang học Thạc sĩ hoặc Nghiên cứu sinh thực hiện chế độ Báo cáo thường kỳ.

5.     Đề nghị các đảng viên giúp đỡ đối tượng kết nạp khẩn trương hoàn tất thủ tục để xét kết nạp trong tuần sau.

 

05:19:30 25/03/2013- Lượt xem: 4563
Tin liên quan