Liên chi đoàn - Liên chi hội khoa Toán đề nghị các Đoàn viên, Chi đoàn khoa Toán được đề nghị xét khen thưởng làm báo cáo thành tích theo mẫu dưới đây. Các thông tin cần điền đọc trong phần hướng dẫn.

Download mẫu báo cáo tại đây: http://www.mediafire.com/download/7l5i3fztbbxd1lx/Mau_bao_cao_thanh_tich.doc

Xem trước các mẫu tại đây: http://www.mediafire.com/view/7l5i3fztbbxd1lx/Mau_bao_cao_thanh_tich.doc

05:52:04 10/06/2013- Lượt xem: 21323
Tin liên quan