Mục tiêu cụ thể của đề án:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình chuẩn hóa về CNTT theo chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức và giảng viên của Đại học Thái Nguyên, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp dạy học.

- Đề xuất giải pháp, lộ trình áp chuẩn đầu ra môn tin học đại cương cho sinh viên các trường không đào tạo CNTT của Đại học Thái Nguyên, tiếp cận với chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo cam kết chất lượng sinh viên ra trường và đáp ứng đòi hỏi của các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động qua đào tạo.

Nội dung đề án xem chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Quyết định về việc phê duyệt Đề án: xem tại đây 

Công văn số 1407/ĐHTN về việc triển khai đề án Chuẩn CNTT của ĐHTN: xem tại đây

08:39:20 07/03/2018- Lượt xem: 5048
Tin liên quan