Kính gửi:

                        - Các Cố vấn học tập các lớp Sư phạm Tin học;

                        - Lớp trưởng, Bí thư các lớp Sư phạm Tin học.

 

Nhằm tạo môi trường học thuật, khơi dậy niềm đam mê, tính sáng tạo và tạo cơ hội cho sinh viên nâng cao trình độ đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nghề, Ban Chủ nhiệm Khoa Toán và Liên chi đoàn phối hợp tổ chức Hội thi Tin học cho sinh viên ngành tin.

1. Đối tượng: Sinh viên các lớp ngành Sư phạm Tin học.

2. Thời gian: 19g, ngày 24/1/2015 (thứ Bảy).

3. Địa điểm: Hội trường C1.

4. Tổ chức:

Số đội thi: 04, mỗi khóa tổ chức thành một đội.

5. Nội dung thể loại:

Số phần thi: 05 nội dung, gồm Chào hỏi, Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Xen giữa các phần thi có những nội dung thi dành cho khán giả.

 Mỗi đội chuẩn bị một tiết mục cho phần thi Chào hỏi (hát, múa, nhảy, kịch, thời trang,…) với thời lượng không quá 5 phút.

Mọi thông tin cùng các hoạt động liên quan đến Hội thi được công bố trên website Khoa Toán.

Đề nghị các Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp và Ban Chấp hành Chi đoàn thông báo và triển khai kế hoạch này đến từng lớp.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

TS. Vũ Mạnh Xuân 

07:43:38 30/12/2014- Lượt xem: 3558
Tin liên quan