STT

Ngày

Giờ

Sân

Bảng

Đội

01

 

12/10

15h30

Nữ

Nữ

Toán, lý , hóa – THPT,HCTC,QTPV,KTX,CNTTTV

15h30

Nam

Nam

Toán - TDTT,Sinh, Tiểu học, mầm non, BMNT

02

14/10

15h30

Nam

A

Toán – Đào tạo

03

15/10

15h30

Nữ

Nữ

Toán, lý , hóa – Tâm lý,GDCT, BM NN

16h30

Nam

A

Toán – Lịch sử

04

16/10

16h00

Nữ

Nữ

Toán, lý , hóa – Văn, Sử , Địa

05

19/10

15h30

Nam

A

Toán - Tâm lý,GDCT, BM NN

15h30

Nữ

Nữ

Toán, lý , hóa - TDTT,Sinh, Tiểu học, mầm non, BMNT

 

03:55:24 07/10/2015- Lượt xem: 2716
Tin liên quan