Seminar theo dự kiến 6/11/2015 chuyển sang 13/11/2015, tạo điều kiện cho NCS  nghe bài giảng đại chúng của GS. Hoàng Xuân Phú giảng bài toán học đại chúng về "Ánh sáng - Cầu nối Toán học và Vật lý" từ 14:00 đến 15:30 tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên.
Seminar vào ngày 13-11-2015, có 03 báo cáo 
     1) Nguyễn Văn Thìn: "On fundamental theorems  for holomorphic curves with Tsuji characteristics"
     2) Nguyễn Quỳnh Hoa : "Bài toán tựa cân bằng tổng quát"
     3) Đỗ Phương Quỳnh: "Poisson summation and endoscopy for Sp(4, R)"
09:18:18 13/07/2017- Lượt xem: 4053
Tin liên quan