DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC

(Nếu thày, cô anh chị cựu sinh viên cần điều chỉnh thông tin,  xin liên lạc với cán bộ phụ trách của khoa:

Nguyễn Văn Trường, 0915016063, nguyenvantruong@dhsptn.edu.vn, Trân trọng cảm ơn!)

 

Khóa

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

ĐT nhà riêng

Email

1

Trần Hường

Phòng GD TPTN

0913004377

 

 

2

Đặng Đình Nguyên

 

 

0280852233

 

3

Đinh Xuân Sơn

ĐH Sư phạm

0915207913

 

 

4

Phạm Đắc Việt

ĐH Sư phạm

 

 

 

5

Nông Đình Tuân

ĐH Sư phạm

0912132538

0280851291

Nong-tuan@yahoo.com

6

Nguyễn Thế Xương

ĐH Sư phạm

0912874854

0280857737

 

7

Phạm Hiến Bằng

ĐH Sư phạm

0912454595

0280856207

phamhienbang@tnu.edu.vn

8

Nông Quốc Chinh

ĐH Khoa học

0935 237 888

 

 

9

Cô Hiền

TTGD TX Thái Nguyên

0915 329 069

 

 

10

Trần Đình Minh

ĐH Sư phạm

0913286266

0280756677

trandinhminhtn@gmail.com

11

Trần Đình Toàn

ĐH Nông lâm

01249724293

 

 

12

Vũ Văn Nhân

ĐH Sư phạm

0983090687

0280851519

nhanqtpv@gmail.com

13

Trịnh Thanh Hải

ĐH Khoa học

 0982286907

0280844349

Trinhhai2086@gmail.com

14

Phạm văn Hùng

Đại học Thái Nguyên

01683410168

 

vanhungkt@gmail.com

15

Trần nguyệt Anh

ĐH Sư phạm

0915214433

0280852737

Nguyetanh963@gmail.com

16

Bùi Ngọc Tuấn

ĐHCNTT&TT

0912239370

 

bntuan@ictu.edu.vn

17

Nguyên Ngọc Vinh

TTGDTT Thái Nguyên

0913027507

0280855277

Nguyenngocvinhvinh@yahoo.com.vn

18

Nguyên Hữu Hoan

ĐH Sư phạm

0914668757

0280752947

huuhoandtsp@gmail.com

19

Nguyễn Tất Thắng

Đại học Thái Nguyên

0912014516

0820858081

Nguyentatthang.tnu@gmail.com

20

Hoàng Thị Tú

Nguyễn Thị Thu Thủy

ĐH Sư phạm

ĐH Khoa học

0917 368 760

0912211858

 

 

21

Lê Thanh Nhàn

ĐH Khoa học

0965 641 636

0820856215

 

22

Cô Duyên

THPT Đồng Hỉ

0977 732 770

 

 

23

Đặng Thị Oanh

ĐH CNTT & TT

0982756992

0280856210

dtoanhtn@gmail.com

24

Nguyễn Thị Hải

THPT Gang Thép

0976 357 459

 

 

25

Nguyễn Văn Tảo

ĐHCNTT&TT

0913286685

0820846448

 

26

Đỗ Văn Toàn

ĐHCNTT&TT

0947 951 666

0280834853

 

27

Lê Thị Cẩm Nhung

CĐSPTN

0915560559

0280752863

Lenhung74@gmail.com

28

Phạm Thị Phượng

CĐSP Thái Nguyên

0915882376

 

Phamthiphuong76@gmail.com

29

Lưu Thị Thu Hoài

Trần Huệ Minh

Vùng Cao VB

ĐH Sư phạm

0982 277 109

0912737474

 

hoaivcvb@gmail.com

30

Phí Đình Khương

ĐH Khoa học

0915459453

 

phidinhkhuongkhtn@gmail.com

31

Nguyễn Việt Hà

Vũ Anh Tuấn (Tin)

 

ĐH Sư phạm

0949371050

0913504240

 

 

 

Anhtuantn78@gmail.com

32

Trần Vũ Minh

Đại học CNTT & TT

0904020407

0974028999 

tvminh@ictu.edu.vn

33

Nguyễn Duy Phương

ĐH Sư phạm

0914967168

02803857446

nguyenduyphuong@dhsptn.gmail.com

34

Lê Thị Thu Hương

Tô Hữu Nguyên (Tin)

ĐH Sư phạm

ĐH CNTT & TT

0982002919

0989146142

 

 

35

Đoàn Thị Minh Thái (Tin)

Nguyễn Danh Nam

ĐH Sư phạm

0983130117

0979 446 224

 

thaisptn@gmail.com

36

Lê Quang Ninh

Bùi Thái Hải (Tin)

ĐH Sư phạm

Phòng ĐT

0989 936 789

0942009777

 

Lqninh83@gmail.com

37

Trần Đình Hùng

Phan Hữu Dũng (Tin)

ĐH Sư phạm

Khoa SĐH

0912347199

0984792268

 

Trandinhhungvn@gmail.com

dungphanhuu@gmail.com

38

Nguyễn Song Hà

Trương Hồng Thúy (Tin)

ĐH Khoa học

ĐH Y

0949785053

0985616926

 

Nguyensonghatoan15@gmail.com

truonghongthuyyktn@gmail.com

39

Ngô Văn Giang

Triệu Xuân Hòa (Tin)

ĐH Công nghiệp

ĐH Nông Nghiệp

0979343995

0944550007

 

ngogiangtcn@gmail.com

xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

40

Nguyễn Văn Ninh

ĐH Sư phạm

0978692822

 

nguyenninhsp@gmail.com

41

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

AAAAAAAAAAAA

 

 

 

 

 

07:37:19 25/09/2016- Lượt xem: 3521
Tin liên quan