Số lượng bản in : Số lượng bản in cho mỗi đề tài NCKH : 05 bản

Thời gian nộp quyển đề tài : Thứ 5, ngày 30/03/2017, 8h00 – 17h00

Chú ý : Chỉ nhận nộp quyển đề tài vào duy nhất một ngày thứ 5 (30/03/2017), mọi đề tài nộp sau ngày này sẽ không được chấp nhận. Đề nghị các thầy cô và các em sinh viên chú ý.

Địa điểm : Tại VPK – Khoa Toán, Phòng 206 nhà A4.

Chi tiết quy định trình bày đề tài NCKH sinh viên xem trong file đính kèm

 

08:58:35 13/03/2017- Lượt xem: 3444
Tin liên quan