STT

TỔ BỘ MÔN

NGÀY BẢO VỆ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Hệ thống thông tin

Thứ 4, ngày 19/04/2017

19h00 – 21h30

Phòng 608, Nhà A4

2

Khoa học máy tính

Thứ 5, ngày 20/04/2017

19h00 – 21h30

Phòng 608, Nhà A4

3

Đại số và Hình học

(Phần Đại số)

Thứ 6, ngày 21/04/2017

18h00 – 22h30

Phòng 608, Nhà A4

4

Đại số và Hình học

(Phần Hình học)

Chủ nhật, ngày 23/04/2017

13h00 – 19h00

Phòng 608, Nhà A4

5

Giải tích và toán ứng dụng

Các ngày 25+26+27/04/2017

18h00 – 22h00

Phòng 608, Nhà A4

6

Lý luận và PPGD

Thứ 7, ngày 29/04/2017

08h00 – 17h00

Phòng 608, Nhà A4

 

 

02:12:53 18/04/2017- Lượt xem: 2760
Tin liên quan