Tân tiến sĩ Lê Quang Ninh là giảng viên Bộ môn Giải tích và toán ứng dụng, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 04/02/2018 NSC Lê Quang Ninh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tên đề tài luận án của  anh là: “ Về sự xác định hàm và ánh xạ chỉnh hình qua điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH  Hà Huy Khoái, Viện Toán học và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long và TS Vũ Hoài An, Trường Cao đẳng Hải Dương.

1. Các kết quả chính của luận án

- Đưa ra một vài điều kiện để một số phương trình hàm có nghiệm; mô tả nghiệm của một vài phương trình hàm. Từ đó thiết lập một số định lý duy nhất cho hàm phân hình khác hằng và đường cong chỉnh hình không suy biến tuyến tính; xây dựng được hai cặp siêu mặt xác định đường cong chỉnh hình không suy biến tuyến tính, ba siêu mặt xác định duy nhất đường cong chỉnh hình không suy biến tuyến tính. Các kết quả này là mở rộng của Định lý 4 điểm, Định lý 5 điểm của Nevanlinna và theo hướng trả lời câu hỏi của F.Gross năm 1977 và  Pakovich năm 2007.

- Các định lý duy nhất cho hàm phân hình trên trường không Ác-si-mét dưới điều kiện ảnh ngược của 4 tập hai điểm với bội không được tính và 2 tập hai điểm với bội được tính.

- Xây dựng được một lớp đa thức duy nhất và siêu mặt kiểu Fermat-Waring xác định duy nhất ánh xạ chỉnh hình không Ác-si-mét.

Kết quả chính của luận án được viết thành 02 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế và 01 bài trên Proccedings của Hội thảo quốc tế lần thứ 20 về Giải tích hữu hạn và vô hạn chiều.

2. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả của luận án có thể làm tài liệu chuyên khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán giải tích, nghiên cứu về lý thuyết Nevanlinna.

3. Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

      - Tìm điều kiện để phương trình hàm có sự tham gia của đạo hàm có nghiệm. Từ đó tiếp tục xem xét vấn đề xác định hàm khi hai đa thức vi phân nhận chung giá trị.

       - Xét vấn đề xác định đường cong chỉnh hình có chứa đạo hàm nhận chung siêu mặt.

Anh Ninh chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Anh Ninh là nghiên cứu sinh thứ 11 học tập và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Chúc mừng tân tiến sĩ Lê Quang Ninh. Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.                                                 

BCN khoa Toán

10:55:01 11/03/2018- Lượt xem: 1669
Tin liên quan