Căn cứ vào thông báo số 854/TB-KHCN ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2017 – 2018 ;

Khoa Toán thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2017 – 2018 như sau :

1.     Nộp Quyển đề tài NCKH :

- Bìa 1 và bìa 2 theo mẫu quy định (kèm theo)

- Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài (Theo hướng dẫn của bản báo cáo này)

- Thời gian : Trước 11h00 ngày 23/04/2018 (thứ hai)

Chú ý : Khoa sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp nào nộp trễ sau thời gian trên.

- Địa điểm : Văn phòng Khoa Toán, nhà A4, phòng 201

                     Trợ lý Khoa học :

                     Thầy Dương Quang Hải – liên hệ : 0981 400 781

                    Email : duongquanghai@dhsptn.edu.vn

2.     Nghiệm thu đề tài :

Thời gian : Theo từng tổ Bộ môn từ ngày 25/04/2018 – 29/04/2018.

3.     Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa :

- Từ ngày 02/05/2018 – 07/05/2018 : Các tổ bộ môn gửi đề nghị đề tài xuất sắc để báo cáo tại Hội nghị, bao gồm tên đề tài, tóm tắt nội dung cho Trợ lý Khoa học.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa

Thời gian : 8h00 – 11h00, Thứ bảy ngày 12/05/2018

Địa điểm : Phòng giảng đường B1A, nhà B1

          Vậy, Khoa Toán thông báo đến cho các sinh viên thực hiện đề tài NCKH, các giảng viên hướng dẫn, các tổ Bộ môn biết và nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                                                                          Trợ lý Khoa học

                                                                                                                Dương Quang Hải

06:22:16 03/04/2018- Lượt xem: 1514
Tin liên quan