CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN K53

KHOA TOÁN – TRƯỜNG ĐHSP THÁI NGUYÊN

Thời gian: 18h30 ngày 24/08/2018

Địa điểm:  A4. 906

Thành phần: BCNK, Ban chi ủy,  trưởng bộ môn, các trợ lý, Cố vấn HT, đại diện LCĐ, LCH, CĐGV.

            Thời gian

Nội dung

Ghi chú

18h30 – 19h00

Ổn định tổ chức

Trình chiếu clip giới thiệu về khoa.

19h00-19h30

Văn nghệ khai mạc (03 tiết mục)

Liên chi đoàn

19h30-19h40

Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Trịnh Phương Thảo

19h40-19h50

Trưởng khoa phát biểu chào mừng + tặng quà sv đỗ thủ khoa

PGS.TS. Cao Thị Hà

19h50-20h00

Sinh viên phát biểu cảm tưởng

Hoàng Hà Trang

20h00-20h30

Giới thiệu về chương trình đào tạo

PGS.TS. Cao Thị Hà

20h30-20h45

Giới thiệu về khoa

TS. Trần Nguyên An

20h45-21h00

Phổ biến đăng ký chương trình Toán tiếng Anh

PGS.TS. Cao Thị Hà

21h00-21h10

Chụp ảnh lưu niệm

Thành phần tham dự

21h10-21h30

Nhắc nhở một số công việc cho sinh viên, công tác ban cán sự lớp, đoàn, hội lâm thời

TS. Trần Nguyên An

TS. Lê Quang Ninh

TS. Trịnh Phương Thảo

 

 

03:12:00 04/09/2018- Lượt xem: 2197
Tin liên quan