Mỗi sinh viên báo cáo tóm tắt khoảng 15 phút (Beamer và Powerpoint): Có phần mở đầu, nội dung chính và kết luận.

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

1

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (Bộ môn LL&PPDH Toán)

7h00, Thứ 4, ngày 22/05/2019

A4. 806

Giảng viên và sinh viên báo cáo, quan tâm

K53, K52, K51

2

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (Bộ môn Giải tích và Toán Ứng dụng)

7h30, Thứ 4, ngày 22/05/2019

A4. 706

Giảng viên và sinh viên báo cáo, quan tâm

K53, K52, K51

3

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (Bộ môn Đại số)

7h30, Thứ 4, ngày 22/05/2019

A4. 606

Giảng viên và sinh viên báo cáo, quan tâm

K53, K52, K51

4

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (Bộ môn Đại số)

8h00, thứ 5, ngày 23/05/2019

A4.606

Giảng viên và sinh viên báo cáo, quan tâm

K53, K52, K51

5

Hội nghị NCKH sinh viên Khoa Toán năm học 2018 - 2019

7h30, thứ 7, ngày 25/05/2019

Hội trường C1

Toàn thể CBGV, sinh viên các khóa K53, K52 và K51

Các lớp trưởng lập danh sách lớp gửi về VPK

 

09:46:14 20/05/2019- Lượt xem: 1768
Tin liên quan