1) Nhiệm vụ đào tạo

 • Tham gia giảng dạy các học phần cơ sở và chuyên ngành cho hệ cao học các chuyên ngành: Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Lý luận và Phương pháp giảng dạy.bộ môn Toán.
 • Hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ.
 • Giảng dạy các học phần Toán chuyên ngành cho các hệ Cử nhân Sư phạm Toán; Cử nhân Sư phạm Tin;  
 • Giảng dạy các học phần Tin học chuyên ngành cho các hệ Cử nhân Sư phạm Tin, Cử nhân Sư phạm Toán Tin.
 • Giảng dạy các học phần toán cao cấp, toán ứng dụng cho các khoa Lý, Hóa, Sinh, Thể dục, Tâm lý giáo dục, Địa lý, Giáo dục TC,...
 • Giảng dạy học phán Tin học cơ sở cho tất cả các hệ đào tạo trong toàn trường ĐHSP-ĐHTN.
 • Giảng dạy, ôn luyện toán cho các lớp dự bị, các lớp tạo nguồn.

2) Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học

 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 • Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, sách chuyên khảo.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các kỳ thi Olympic quốc gia.

3) Các công tác khác

 •  Tham gia bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THPT cho các sở giáo dục.
 •  Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, sinh viên toàn trường ĐHSP-ĐHTN.
 •  Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và Đại học Thái Nguyên.

 

 

 

10:51:32 08/05/2013- Lượt xem: 5373
Tin liên quan