TTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Thái Nguyên, ngày 16 tháng 5 năm 2011


Kính gửi: Các thành viên Ban Liên lạc Cựu sinh viên khoa Toán

 Căn cứ kết luận cuộc họp Ban Liên lạc cựu sinh viên khoa Toán ngày 7 tháng 5 năm 2011, Ban Tổ chức thông báo tới các thành viên Ban Liên lạc một số nội dung cụ thể sau:

Thời gian: các ngày 22, 23 tháng 10 năm 2011.

Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Nội dung:    1) Giao lưu các thế hệ thầy – trò khoa Toán.

2)    Mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Toán.

Để chuẩn bị tốt cho Lễ Kỉ niệm, đề nghị các thành viên Ban Liên lạc triển khai một số việc sau:

1) Thông tin về kế hoạch, nội dung Lễ kỷ niệm của Khoa tới các thành viên của khoá mình. Kinh phí đóng góp 300.000đ/1 người, chi cho công tác tổ chức, in ấn tài liệu và liên hoan toàn khoa.

2) Chủ động xây dựng kế hoạch Hội khoá (ngày 29/10), thông tin cho Ban Tổ chức để cùng phối hợp tổ chức.

3) Cung cấp cho Ban Tổ chức các thông tin và tư liệu của khoá: Danh sách, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại, các thông tin khác như bài viết, thơ,  ảnh tư liệu, các cá nhân là PGS, TS, Nhà giáo ND, Nhà giáo ưu tú, các cá nhân có thành tích xuất sắc,... để chọn đăng trong kỷ yếu và xây dựng phòng tư liệu của khoa (trước ngày 10/9/2011). 

4) Thông báo với Ban Tổ chức số lượng đại biểu của khoá về dự kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Toán trước ngày 10/10/2011 (đăng ký cụ thể số lượng cuốn tài liệu “Khoa Toán 45 năm xây dựng và trưởng thành”).

5) Giới thiệu và đăng ký các tiết mục giao lưu trong Đêm giao lưu các thế hệ Thầy-Trò khoa Toán.

6) Tham dự các cuộc họp do Ban Tổ chức triệu tập đặc biệt là cuộc họp vào 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 23/10/2011 để thống nhất nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ  cụ thể.

Địa chỉ liên hệ:

1) TS Vũ Mạnh Xuân: 0912 700 396;   vmxuan08@gmail.com

2) TS Hà Trần Phương: 0913546296; hatranphuong@yahoo.com

3) TS Lê Tùng Sơn: 0913031308; letungson.dhsptn@gmail.com

4) ThS Phạm Văn Hùng:

  Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự  nhiệt tình cộng tác của đồng chí.

 

                             THAY MẶT BAN TỔ CHỨC

                                                                       Trưởng khoa Toán                                       

T

09:45:25 14/08/2011- Lượt xem: 5226
Tin liên quan