• THÔNG BÁO SỐ 2  (Về việc thi Olympic Toán học sinh viên cấp Khoa năm 2019)
    THÔNG BÁO SỐ 2 (Về việc thi Olympic Toán học sinh viên cấp Khoa năm 2019)


    Để tổ chức tốt cho kỳ thi và chọn đội tuyển Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2019, được sự đồng ý của Nhà trường, Khoa Toán sẽ tổ chức thi Olympic Toán học sinh viên cấp Khoa với hai môn Đại số và Giải tích. Đối tượng: Tất cả các sinh viên đang theo học hệ chính quy (tập trung) của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, các sinh viên Khoa Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học … Đặc biệt, là các bạn sinh viên K53, K52, K51.

  • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP OLYMPIC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2019
    THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP OLYMPIC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2019


    Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh các trường Đại học và Cao đẳng trong toàn quốc năm 2019 sẽ được tổ ch