CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

CHO NHỮNG THÍ SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI

Trích quy định 3117/ QĐ-ĐHSP-ĐT, ngày 21/10/2013

            của Hiệu trưởng trường ĐHSP-ĐHTN

 

I. Cấp toàn quốc

§  Mỗi môn có 4 loại giải như sau: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích

§  Mỗi thí sinh đạt giải sẽ nhận tiền thưởng của Ban tổ chức Olympic năm 2017, bằng khen hoặc giấy khen, giấy chứng nhận của Hội Toán học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phần có nội dung đào tạo gần nhất với nội dung môn thi Olympic mà sinh viên đạt giải sẽ được tính thưởng điểm (Khoa Toán sẽ Lập danh sách và học phần được thưởng điểm, học phần đó phải được tổ chức học (trong kế hoạch đào tạo của khóa học) trong học kỳ sinh viên đạt giải hoặc học kỳ tiếp theo.

Sinh viên phải đăng ký học và tham gia học đầy đủ theo quy định đối với học phần xin thưởng điểm, có điểm thành phần và điểm thi đạt yêu cầu trở lên mới được thưởng điểm.

Số điểm thưởng cho mỗi sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic như sau:

o   Giải khuyến khích thưởng điểm tổng kết học phần là: 8,0 điểm.

o   Giải ba thưởng điểm tổng kết học phần là: 8,5 điểm

o   Giải nhì thưởng điểm tổng kết học phần là: 9,0 điểm

o   Giải nhất  thưởng diểm tổng kết học phần: 9,5 điểm

II. Cấp trường

§  Mỗi môn có 4 loại giải như sau: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích.

§  Mỗi thí sinh đạt giải sẽ nhận tiền thưởng của Ban tổ chức (Trao giải vào lễ Khai giảng đầu năm học mới).

§  Sinh viên phải đăng ký học và tham gia học đầy đủ theo quy định đối với học phần xin thưởng điểm, có điểm thành phần và điểm thi đạt yêu cầu trở lên mới được thưởng điểm. Quy định điểm thưởng như sau: Cộng vào điểm thi kết thúc học phần - theo thang điểm 10 nếu đạt giải:

o   Giải ba cấp trường:  Cộng 0,5 điểm.

o   Giải nhì cấp trường:  Cộng 1,0 điểm.

o   Giải nhất cấp trường: Cộng 1,5 điểm.

 

Mọi chi tiết cụ thể liên hệ với Văn phòng Khoa Toán (P205-A4, ĐT: 0280 3 856 894).

TRƯỞNG KHOA

                             

 

PGS.TS. CAO THỊ HÀ

04:00:26 03/03/2017- Lượt xem: 4004
Tin liên quan